👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2021-05-11 11:17 i Vist skola Linköping
Grundskola 5 Fysik
Nivå 1. Eleven når ännu inte målen
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kan använda och beskriva olika begrepp inom elektricitet och magnetism
Du kan ännu inte beskriva något begrepp inom elektricitet och magnetism
Du beskriver något begrepp inom elektricitet och magnetism
Du beskriver flera av de begrepp som vi har arbetat med inom elektricitet och magnetism
Du använder med stor säkerhet begrepp inom elektricitet och magnetism
Kan skriva labrapporter med hypotes, utförande, resultat och analys
  • Fy  4-6
Du kan ännu inte fylla i en undersökning i en tabell och redovisa ditt resultat.
Du kan till viss del planera din undersökning i en tabell och redovisa ditt resultat.
Du kan planera din undersökning i en tabell och redovisa ditt resultat.
Du kan planera din undersökning väl i en tabell och redovisa ditt resultat.
Har kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
  • Fy  4-6
Du har ännu inte någon kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Du har till viss del kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Du har kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Du har god kunskap om hur vi använder elektricitet och magnetism i hemmet eller samhället
Har förmågan att koppla en sluten krets med glödlampa och batteri
  • Fy  4-6
Du kan ännu inte visa hur man kan koppla ihop en sluten krets med lampa och batteri.
Med handledning visar du med ord och bild hur man kan koppla ihop en sluten krets med lampa och batteri
Du visar hur du kan koppla ihop en sluten krets med lampa och batteri
Du har förmågan att koppla en sluten krets med batterier och lampor på flera sätt
Resonemang
Du kan ännu inte visa enkla resonemang om elektricitet och magnetism.
Du visar enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektricitet och magnetism.
Du visar utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektricitet och magnetism.
Du visar välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektricitet och magnetism.