👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellaprov år 3 2021

Skapad 2021-05-12 09:30 i Gåvsta skola Uppsala
Bedömning av nationella prov i matematik och svenska.
Grundskola 3 Svenska Matematik

MATEMATIK

Godkänd
Ej godkänd
Delprov A
Muntlig uppgift i gruppsamtal A1: begreppsförmåga - visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som t.ex. udda, summa, addition m.m. A2: kommunikationsförmåga - deltar i samtal kring uppgiften. A3: resonemangsförmåga - för och följer och/eller motiverar enkla resonemang kring uppgiften. A4: problemlösningsförmåga - tolkar och/eller urskiljer likheter och skillnader mellan uttrycken i uppgiften. Kravnivå: minst 3 av 4 kriterier ska vara uppfyllda.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov B
Mönster, programmering, likhetstecknets betydelse och algebra med bilder. Kravnivå 12 poäng av totalt 16.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov C
Problemlösning. De fyra räknesätten. Matematiska symboler. Kravnivå 12 poäng av totalt 18.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov D
Lägesord Jämförelse och uppskattning av tid och massa Problemlösning Kravnivå 11 poäng av totalt 16.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov E
Problemlösning Kravnivå 9 poäng av totalt 15.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov F
F1: Taluppfattning och tals användning. Positionssystemet. Problemlösning Kravnivå 9 poäng av totalt 12. F2: Använda skriftliga räknemetoder. Kravnivå 8 poäng av totalt 12.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov G
G1: Ordningstal Uppdelning av tal Uppskattning Kravnivå 12 poäng av totalt 17 G2: Huvudräkning Likhetstecknets betydelse Kravnivå 9 poäng av totalt 12
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.

SVENSKA

Godkänd
Ej godkänd
Delprov A
Muntlig uppgift i ett gruppsamtal. - Aktivt delta i samtal. - Lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger. - Ställa frågor och ge kommentarer. - Framföra egna åsikter. Kravnivå: 3 av 4 aspekter ska vara uppfyllda.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov B
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en skönlitterär text. Kravnivå: 13 poäng av totalt 18.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov C
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en faktatext. Kravnivå:: 14 poäng av totalt 18.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov D
Enskild högläsning av en skönlitterär text. D1: Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. D2: Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. D3: Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov E
Enskilt samtal kring en skönlitterär text. E1 Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. E2 Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. E3 Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter. Kravnivå: alla aspekter ska vara uppfyllda.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov F
Skriva en berättelse F1 Sv: Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov G
Skriva en berättelse G1: Eleven kan på minst tre ställen i texten börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. G2: Ett antal formord och minst 10 innehållsord ska vara rättstavade. Kravnivå: båda aspekterna ska vara uppfyllda.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.
Delprov H
H1: Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. H2: Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Kravnivå: båda aspekterna ska vara uppfyllda.
Godkänd
Ej godkänd Utvecklingsområden kommer att stå i de skriftliga omdömena.