👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsmatris svenska Vt 2021

Skapad 2021-05-12 13:17 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
E
C
A
Skriva: Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en artikel/ett reportage
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en artikel/ett reportage
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en artikel/ett reportage
Skriva: Innehåll
Nyhetsartikel: Artikeln innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp och svarar på frågorna: vad, vem var, när, hur och varför. Reportage: Ditt reportage innehåller enkla beskrivningar av t.ex. miljö och personer och du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta.
Nyhetsartikel: Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva bakgrund och förklara/låta personer uttala sig. Reportage: Ditt reportage innehåller utvecklande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Du växlar fakta, beskrivningar och intervjuer.
Nyhetsartikel: Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva bakgrund och förklara/låta personer uttala sig. Informationen är relevant. Reportage: Ditt reportage innehåller välutvecklade beskrivningar av bl.a. miljö och personer. Du växlar fakta, beskrivning och intervjuer på ett sätt som ger texten fint flyt.
Skriva: Struktur
Artikeln/reportaget är i huvudsak sammanhängande och begriplig
Artikeln/reportaget är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom rubrik, ingress, brödtext och styckeindelning.
Artikeln/reportaget är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv rubrik, ingress, brödtext och avslutning.
Skriva: Struktur
Textbindningen är enkel
Textbindningen är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad (t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer).
Skriva: Ordval
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar i en artikel/ett reportage
Ordvalet är träffande, varierat och lyfter texten. Ordvalet passar väl i en artikel/ett reportage.
Skriva: Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande (du blandar långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt)
Skriva: Tempus
Tempus (tidsform – nutid/dåtid) fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl
Tempus fungerar väl
Skriva: Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Muntlig presentation: Iliaden
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Läsförståelse: Iliaden
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne-håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Läsförståelseprov
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne-håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsförståelse: Shuno, boksamtal
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne-håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.