👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng9: Ordkunskap, The Hate You Give

Skapad 2021-05-12 14:00 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Engelska

Det ordförråd man behärskar ligger till grund för alla färdigheter i ett språk. Ju fler ord man förfogar över desto bättre blir ens läs- och hörförståelse samt ens muntliga respektive skriftliga färdighet då ett rikt ordförråd möjliggör större tydlighet och variation i den språkliga kommunikationen.
Här bedöms elevernas inhämtade ordförråd efter att ha läst och arbetet med romanen The Hate You Give och speciellt tränat på de ca 130 ord och fraser som de gemensamt valde ut att aktivt lära sig.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordkunskap
Du har tillgodogjort dig en viss del av de ord och fraser vi har arbetat med.
Du har tillgodogjort dig en större del av de ord och fraser vi har arbetat med.
Du har tillgodogjort dig de flesta av de ord och fraser vi har arbetat med.