👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8: Övergripande faktakunskaper

Skapad 2021-05-13 13:40 i Färsingaskolan Sjöbo
En översiktsmatris över befintliga faktakunskaper i matematik i slutet av åk 8, utifrån genomgångna arbetsområden under åk 7 (läsåret 19/20) och åk 8 (läsåret 20/21).
Grundskola 7 – 8 Matematik

En översiktsmatris över befintliga faktakunskaper i matematik i slutet av åk 8, utifrån genomgångna arbetsområden under åk 7 (läsåret 19/20) och åk 8 (läsåret 20/21).

Taluppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tallinjen
Du kan storleksordna och sätta ut positiva och negativa hela tal på en tallinje.
Du kan storleksordna tal i bråkform och decimalform, och placera dem på en tallinje.
Avrundning & Prioriteringsregler
Du kan avrunda tal till angivet positionsvärde.
Du använder dig av prioriteringsreglerna när du genomför beräkningar.
Tal i bråkform
Du kan växla mellan bråkform och blandad form
Du kan förlänga och förkorta bråk.
Addition
Du kan addera två tal i decimalform med varandra genom uppställning.
Du kan addera två tal i bråkform med varandra.
Subtraktion
Du kan subtrahera två tal i decimalform med varandra genom uppställning.
Du kan subtrahera två tal i bråkform med varandra.
Multiplikation & Potenser
Du kan multiplicera två tal i decimalform med varandra genom uppställning.
Du kan multiplicera två tal i bråkform med varandra.
Du kan genomföra beräkningar med potenser.
Du kan genomföra beräkningar med negativa potenser.
Division
Du kan dividera två tal i decimalform med varandra genom uppställning.
Du kan dividera två tal i bråkform med varandra.
Negativa tal
Du kan räkna med negativa hela tal med hjälp av en tallinje.
Du kan genomföra beräkningar med negativa tal.
Del av helhet
Du kan storleksordna tal i bråkform och decimalform, och placera dem på en tallinje.
Du kan växla mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.
Du kan genomföra beräkningar utifrån procentenheter.
Du kan genomföra beräkningar med räntor.
Andelar
Du kan beräkna andelar i procent, bråk och decimalform, utifrån del av helhet.
Du kan genomföra beräkningar med andelar i procent, bråk och decimalform, utifrån del av antal.
Du kan genomföra beräkningar med förändringsfaktorer.
Du visar genom dina lösningar kunskap om upprepad procentuell förändring.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Se mönster
Du kan se mönster i talföljder, som ökar med samma värde hela tiden. Exempel: 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18...
Du kan se mönster i talföljder, som ökar med ett stigande/fallande värde. Exempel: 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22...
Du kan skriva uttryck för figur n, utifrån figurer i ett mönster.
Tolka & skriva uttryck
Du kan tolka och skriva uttryck utifrån textuppgift, som innehåller en variabel.
Du kan tolka och skriva uttryck utifrån textuppgift, som innehåller flera variabler.
Förenkla uttryck
Du kan förenkla uttryck med en variabel.
Du kan förenkla uttryck med flera variabler.
Du kan förenkla uttryck med två variabler, och svara med potenser.
Beräkna uttryck
Du kan beräkna värdet av uttryck med en variabel.
Du kan använda grundläggande formler, genom att placera in siffror och genomföra beräkningar.
Du kan använda generella formler, genom att placera in siffror och genomföra beräkningar.
Du använder generella metoder för att lösa matematiska problem.
Lösa ekvationer
Du kan lösa ekvationer med en variabel, med hjälp av de fyra räknesätten, balansmetoden och korrekt hantering av likhetstecknet.
Du kan lösa ekvationer med en variabel i båda leden.
Du kan lösa ekvationer med parenteser, med hjälp av balansmetoden.
Du visar en tydlig ekvationslösning.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Symmetri & Likformighet
Du kan rita ut symmetrilinjer, och se rotationssymmetri i olika geometriska figurer.
Du kan använda dig likformighet för att beräkna sidlängder i trianglar och rektanglar.
Du kan använda dig av topptriangelsatsen.
Skala
Du kan med hjälp av skalan se skillnad på om det är en förstoring eller förminskning.
Du kan räkna med längdskala.
Du kan räkna med areaskala och rita tvådimensionella figurer skalenligt.
Du kan räkna med volymskala och rita tredimensionella figurer skalenligt.
Vinklar
Du kan rita och mäta vinklar med gradskiva, och beräkna vinkelsummor i olika figurer.
Du kan använda dig av sidovinklar och vertikalvinklar, för att ta reda på okända vinklar.
Du kan använda dig av alternatvinklar, för att ta reda på okända vinklar.
Tid
Du kan använda dig av digital och analog tid.
Du kan växla mellan olika tidsenheter.
Du kan växla mellan timmar, minuter och sekunder i decimalform.
Enheter & Prefix
Du kan uppskatta längden, massan och volymen av olika föremål.
Du kan med hjälp av betydelsen av olika prefix växla mellan de olika enheterna, inom längd, volym och massa.
Du kan växla mellan enheterna km2 , m2, dm2, cm2 och mm2
Du kan växla mellan enheterna ml, cl, dl och liter till m3, dm3,cm3
Area & Omkrets
Du kan beräkna omkretsen och arean av olika tvådimensionella objekt.
Du kan beräkna begränsningsarean av rätblock.
Du kan beräkna arean av “figur i figur”.
Du kan använda pythagoras sats för att beräkna längden av sidorna i en triangel.
Volym
Du kan beräkna volymen av ett rätblock utifrån längdenheter.
Du kan med hjälp av formler beräkna volymen av tredimensionella figurer.
Du kan med hjälp av formler beräkna begränsningsarean av tredimensionella objekt.

Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa av & tolka diagram
Du kan läsa av stapel-, stolp- och linjediagram.
Du kan läsa av cirkeldiagram.
Du kan kombinera händelse med ett diagram.
Du kan kritiskt granska statistik och ge exempel på förändringar som kan göras i diagram för att lyfta fram ett visst utfall.
Välja & skapa diagram
Du kan välja rätt typ av diagram i förhållande till det som undersöks.
Du kan skapa stapel-, stolp- och linjediagram.
Du kan skapa cirkeldiagram utifrån resultat i en undersökning.
Du kan skapa ett lådagram utifrån resultat i en undersökning.
Frekvens & Relativfrekvens
Du kan skapa en frekvenstabell utifrån en undersökning.
Du kan räkna ut relativ frekvens.
Du kan räkna ut den relativa frekvensen i grader.
Du kan skapa, stam-blad-diagram utifrån resultat i en undersökning.
Lägesmått & Spridningsmått
Du kan bestämma typvärdet i en undersökning.
Du kan beräkna medelvärde, median och variationsbredd.