👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8: Övergripande förmågor

Skapad 2021-05-13 14:58 i Färsingaskolan Sjöbo
En översiktsmatris över befintliga förmågor i matematik i slutet av åk 8, utifrån genomgångna arbetsområden under åk 7 (läsåret 19/20) och åk 8 (läsåret 20/21).
Grundskola 7 – 8 Matematik

En översiktsmatris över befintliga förmågor i matematik i slutet av åk 8, utifrån genomgångna arbetsområden under åk 7 (läsåret 19/20) och åk 8 (läsåret 20/21).

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hur du tar din an och löser olika uppgifter.
Du kan tolka frågan i en textuppgift genom att plocka ut viktig information i punktform.
Du använder någon strategi vid lösning av textuppgifter, som kräver en beräkning.
Du använder kunskaper från olika arbetsområden, för att lösa textuppgifter som kräver flera beräkningar.
Du använder kunskaper från olika delar av de mer komplexa delarna av olika arbetsområden, för att lösa problem som kräver flera delberäkningar.

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hur du förstår och använder dig av olika begrepp.
Du visar att du förstår begrepp genom att beskriva vad de betyder med egna ord.
Du använder och förstår generella begrepp för att tolka uppgifter, och förklara hur du kommer fram till olika lösningar.
Du beskriver samband mellan områdesspecifika begrepp, för att tolka uppgifter och förklara hur du kommer fram till olika lösningar.
Du använder komplexa områdesspecifika begrepp för att tolka uppgifter och förklara hur du kommer fram till olika lösningar.

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Vilka tillvägagångssätt du använder dig av för att lösa olika uppgifter.
Du kan använda stödstrukturer (mall, personstöd) för att komma vidare i en uppgift.
Du kan använda dig av estetiska lösningar för att komma framåt för att lösa en uppgift.
Du använder dig av skriftliga räknemetoder, som är anpassad till uppgiften.
Du använder dig av generella skriftliga räknemetoder, som är anpassade för att lösa en specifik uppgift.

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hur du förklarar/motiverar dina lösningar, och tolkar de resultat/svar du får fram.
Du visar att du kan följa med i andras förklaringar genom att bidra med egna tankar eller redovisa någon annans tankar.
Du kan förklara varför en viss metod/beräkning ska användas, vad det är du tar reda på, och vad svaret innebär/betyder.
Du kan tolka dina resultat, dra slutsatser och motivera dina lösningar.
Du för resonemang som följer en logisk tankegång, och du motiverar alla dina beräkningar på ett koncist sätt.

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hur du dokumenterar dina lösningar så att andra kan förstå dem.
Du kan muntligt/skriftligt beskriva och motivera hur du löser en uppgift, så att någon annan förstår.
Du använder matematiska symboler på ett korrekt sätt. Förtydligande: Att du använder variabler, tecken för olika räknesätt, och att likhetstecknet alltid är giltigt.
Du dokumenterar dina beräkningar och förklaringar på ett systematiskt sätt som är lätt att följa. Förtydligande: Att dina tankegång går att följa uppifrån och ner, i kronologisk ordning.
Du visar på kopplingar/samband till bakgrundsfakta som inte framgår i uppgiften, som förtydligar dina beräkningar. Förtydligande: Att du förtydligar att du har kännedom om att 1 liter = 10 dl, om det är en bakgrundsfakta som inte framgår i uppgiftens ursprung.