👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-05-14 11:53 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Svenska

Berättande text

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Läsa
Urskilja den berättande textens struktur
Urskilja berättelsens huvudproblem, huvudpersoner och miljön där den utspelar sig
Skriva
Skriva en berättande text som följder den berättande textens struktur med inledning, problem och upplösning
Använder sig av av gestaltande beskrivningar och lyckas förmedla känslor och bilder i läsarens huvud
Skriver med varierat språk, följer regler för meningsbyggnad och stavning.
Respons & bearbetning
Ge och ta respons, samt bearbeta texten utifrån respons