👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och tal

Skapad 2021-05-16 14:06 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Argumenterande text och tal
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Argumenterande text och tal, år 5.

Argumenterande text och tal

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din åsikt är otydlig. Dina argument utvecklas inte.
Begripligt innehåll. En eller flera åsikter framgår. Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. En eller flera åsikter framgår tydligt. Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
Din struktur är otydlig. Den saknar inledning och avslutning. Den saknar styckeindelning. Den är ej sammanhängande.
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex som, eftersom, för att finns.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Ordvalet saknar variation. Få eller inga språkliga knep används.
Ett eller några språkliga knep används på ett enkelt sätt.
Flera språkliga knep används i större delen av texten på ett passande sätt. Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften.
Flera språkliga knep används på ett effektivt sätt i större delen av texten. Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Muntligt framförande
Du är på väg mot nivå 1.
Du kan förbereda och genomföra ditt argumenterande tal med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra ditt argumenterande tal med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra ditt argumenterande tal med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Helhetsbedömning
Du är på väg mot nivå 1.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens är i huvudsak anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens är relativt väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Du följer uppgiftsinstruktionen. Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation