👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation: Yrke

Skapad 2021-05-16 19:09 i Väskolan Kristianstad
Muntlig presentation om förälders yrke.
Grundskola 6 Svenska

Muntlig presentation: Yrke

Jag ...

har gjort en Google presentation ...
  • Sv  A 6
  • Sv  A 6
enbart utifrån intervjusvaren
utifrån intervjusvaren och någon annan källa (för fakta eller bild)
utifrån intervjusvaren och flera andra källor (för fakta eller bild)
har gjort en Google presentation ...
  • Sv  A 6
min presentation har ett försök till inledning och avslutning, resten av bilderna har stödord som till viss del passar
min presentation har en intresseväckande inledning och en avslutning, resten av bilderna har stödord som till största delen passar
min presentation har en effektiv inledning och tydlig avslutning, resten av bilderna har tydliga stödord som väcker intresse
berättar ...
  • Sv  A 6
det viktigaste av innehållet med hjälp av min presentation och så sammanhängande att det blir förståeligt
det mesta av innehållet med lite hjälp av min presentation och egna stödord med en inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
det mesta av innehållet utantill eller till viss del med hjälp av egna stödord/tankar och med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
använder ett språk som ...
  • Sv  A 6
i huvudsak fungerar för ämnet och publiken
fungerar ganska bra för ämnet och publiken
fungerar bra för ämnet och publiken
talar ...
  • Sv  E 6
rätt så starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
använder blick och kroppsspråk ...
  • Sv  A 6
tittar på klassen och har kontroll över mina kroppsrörelser
flyttar blicken mellan personer, ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga
låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör mig ledigt och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga