👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik, året runt och tid

Skapad 2021-05-16 21:43 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Tidsskillnad, året i siffror, stapeldiagram, linjediagram, medelvärde, median och typvärde.
Grundskola 4 Matematik

Matrisen är baserad på resultat på provet, arbetet med och redovisningen av den egna undersökningen samt på prestationer under lektionerna.

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska metoder
Uppgift 7, 8, 9, 10 Kvalitén på de metoder som du använder och hur väl du använder dem i olika problem och sammanhang
Du kan inte på egen hand göra ett stapeldiagram eller ett linjediagram
Du kan med viss hjälp göra en undersökning samt redovisa den med frekvenstabell och diagram.
Du kan på egen hand göra en undersökning samt med tillfredställande resultat redovisa den med frekvenstabell och diagram.
Du kan på egen hand göra en undersökning samt med gott resultat redovisa den med frekvenstabell och diagram.
Använda matematiska metoder
Uppgift 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kvalitén på de metoder som du använder och hur väl du använder dem i olika problem och sammanhang
Du behöver mycket hjälp med att beräkna median, typvärde och medelvärde
Du kan med vägledning beräkna typvärde, median och medelvärde.
Du kan till viss del beräkna typvärde, median och medelvärde.
Du är säker på att beräkna median, typvärde och medelvärde.
Använda ord och begrepp
Uppgift 5, 6, 7, 8, 9, 10 I vilken grad du visar kunskap om, och kan använda dig av, matematiska begrepp och sambandet mellan dessa.
Du vet inte vad typvärde, median och medelvärde betyder.
Du förstår några enstaka begrepp inom området statistik och kan med viss hjälp använda dem.
Du förstår några begrepp inom området statistik och använder dem med tillfredsställande resultat.
Du är säker på flera begrepp inom området statistik och använder dem med säkerhet.
Använda ord och begrepp
Uppgift 1, 2, 3, 4, 11 I vilken grad du visar kunskap om, och kan använda dig av, matematiska begrepp och sambandet mellan dessa.
Du har mycket svårt för begrepp såsom vecka, dag, år, månader, skottår samt vad det står för i siffror.
Du kan de vanligaste begreppen om året och tid samt vad det står för i siffror.
Du är säker på nästan alla begreppen som har med året och tid att göra samt vad de står för i siffror.
Du är helt säker på alla begrepp som har med året och tid att göra samt vad de står för i siffror.
Kommunicera matematik skriftligt
Uppgift 1, 2, 3, 4 Kvalitén på dina redovisningar av uppgifterna.
Du har löst för få uppgifter för att kunna visa hur du kommunicerar matematik.
Du avger bara ett svar utan att visa hur du kommer fram till det.
Dina redovisningar går att följa men har vissa brister.
Dina redovisningar är utförliga och tydliga.
Kommunicera matematik skriftligt
Uppgift 1, 2, 3, Kvalitén på dina redovisningar av uppgifterna.
Du har inte kunnat förklara några lösningar muntligt.
Du visar att du förstår något/några begrepp i din redovisning.
Du visar att du förstår och/eller använder flera begrepp i din redovisning.
Du använder med säkerhet/visar att du förstår olika begrepp i din redovisning.