👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKBSKO0

Skapad 2021-05-17 15:17 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Skogsbruksmaskinsteknik
Gymnasieskola 2 – 3

Skogsbruksmaskinsteknik

På väg mot
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Fordonstyper
Olika skogsmaskiner, bland annat olika skotare, skördare och kranar med skördeaggregat deras konstruktion, funktion, system och komponenter samt deras användningsområden.
Olika tilläggsutrustning
Olika tilläggsutrustning, deras konstruktion, funktion, system och komponenter samt deras användningsområden, bland annat markberednings- och skördaraggregat samt energifällgripar.
Underhåll Service Säkerhetskontroll
Metoder för och genomförande av service, underhåll och inspektion av skogsmaskiner och tilläggsutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll.
Konsekvenser av eftersatt underhåll
Konsekvenser av eftersatt underhåll beträffande ekonomi, driftstörningar och trafiksäkerhet.
Metoder diagnostisering reparationer
Metoder för och genomförande av felsökning, diagnostisering och reparationer av skogsmaskiner och tilläggsutrustning, deras olika utrustningar samt system och komponenter.
Metoder demontering, montering
Metoder för och genomförande av demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationer.
Metoder verktyg
Metoder för användning av specialverktyg på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
Skogsmaskins anvisningar
Skogsmaskins- och utrustningstillverkares anvisningar och teknisk information på svenska och engelska.
Servicelitteratur Svenska och Engelska
Arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
Brandförebyggande åtgärder
Brandförebyggande åtgärder samt åtgärder vid brand.
Rutiner vid fältservicearbete
Rutiner vid fältservicearbete, bland annat säkerhetsrutiner samt specifik utrustning för fältservicearbete.
Lagar Bestämmelser
Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Problemlösning
Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
Tekniska begrepp
Tekniska begrepp och uttryck när det gäller fordonens huvudkomponenter och styrsystem