👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills Kunskapsmål Unit 2

Skapad 2021-05-17 22:37 i Svanberga skola Norrtälje
Matris kopplad till Unit 2 i läromedlet Skills för åk 4.
Grundskola 4

Du är på väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal:
Hörövningar, samtal i helklass och gruppvis. Instruktioner och uppmaningar under lektionernas gång.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar till texter i Skills samt Tummen upp!
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
Formulera sig och uttrycka sig i tal: Samtal i helklass och i mindre grupp.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
Formulera och uttrycka sig i skrift: Skriva en enkel instruktion i ett välbekant ämne.
I skriftliga framställningar av olika slag visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
Skriva svar på frågor till Skills samt Tummen upp!
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.