👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examinationsuppgift 4/Praktikfall - Omorganisationen/Vecka 20

Skapad 2021-05-20 09:45 i Högbergsskolan Tierp
Se anteckningsbok för kursen.
Gymnasieskola 3
E
C
A
Aspekt 1
Innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. 
Redogör för  översiktligt 
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Förklarar olika företeelser och sammanhang i organisationer.    (Företeelse = skeende, det som förekommer) 
Översiktligt med hjälp av teorier och modeller   
... utförligt ...
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Hur individer och grupper fungerar i organiserad verksamhet. 
Redogör för  översiktligt
... utförligt
... utförligt och nyanserat