👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg - Matris Kvalité på skrift - Jag - avskalad

Skapad 2021-05-20 12:06 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En matris för att bedöma skrifters kvalité.
Grundskola 6 – 9 Svenska

En matris för att bedöma skrifters kvalité.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordval
Ditt ordval gör din text begriplig.
Ditt ordval gör din text förståelig och passar uppgiftens karaktär.
Ditt ordval gör din text lättförståelig, passar uppgiftens karaktär och får dina läsare att ibland tänka i nya banor.
Ditt ordval gör din text tydlig, njutbar och tänkvärd.
Menings- och styckebyggnad
Du sätter punkt och stor bokstav och det märks att du ibland delar upp texten i stycken för att underlätta för dina läsare.
Du använder olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett relativt korrekt sätt. Du delar upp texten i stycken efter dess innehåll.
Du använder olika skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt och förmår att variera meningarnas uppbyggnad och längd på ett sätt som underlättar läsningen. Du använder styckena för att visa att det händer något nytt och för att göra texten tydligare.
Du använder olika skiljetecken på ett medvetet sätt för att skapa en god läsrytm och ge en egen karaktär till texten. Din styckeindelning är medveten och bidrar också den till att göra textens innehåll och karaktär tydligare för dina läsare.
Sambandsord
Du använder ett antal olika sambandsord.
Du använder ett antal olika sambandsord och varierar deras placering i meningarna.
Du använder olika väl valda sambandsord och det märks att du har tänkt igenom deras placering både i meningarna och styckena.
De olika sambandsord du väljer skapar en tydlig struktur i din text och gör att dina tankegångar framkommer väl.