👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oral presentation Criminals

Skapad 2021-05-21 15:25 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Eleverna gör en muntlig presentation där de med bildstöd berättar om en ökänd brottsling
Grundskola 8 Engelska
F
E
C
A
Innehåll
Du säger väldigt lite.
Du presenterar ett begripligt men kortfattat innehåll.
Du har en tydlig struktur i din presentation och innehållet är relativt fylligt.
Du skapar ett samband mellan delarna i din presentation. Du har med detaljer och exempel.
Flyt
Du stakar dig mycket ofta och har svårt att få fram ett budskap.
Du stakar dig ibland men får till största del fram budskapet. Du läser innantill.
Du stakar dig sällan och får fram budskapet. Du talar mest fritt men använder manus ibland
Du har ett bra flyt och får tydligt fram budskapet. Du talar huvudsakligen fritt och använder manus som stöd
Strategier
Du använder inga språkliga strategier vid eventuella språkliga problem för att få fram ditt budskap.
Du använder några olika stategier för att få fram ditt budskap.
Du använder strategier ex omformuleringar, förklaringar och beskrivningar för att överbygga språkliga problem.
Du löser språkliga problem som uppstår på ett effektivt sätt.
Ordförråd
Du har ett mycket begränsat ordförråd. Du har svårt att hitta rätt ord. Du använder ofta fel, svenska eller "svengelska" ord.
Du har ibland svårt att hitta rätt ord. Du använder ibland "svengelska" ord. Du kan oftast förklara så att mottagaren förstår.
Du använder oftast rätt ord och visar på ett bredare ordförråd.
Du visar på ett brett, varierat och mer avanserat ordförråd. Du varierar språket med t ex synonymer, bildspråk, omformuleringar och förklaringar.
Uttal
Du har mycket svårt att uttala orden och få mottagaren att förstå.
Du uttalar de flesta vanligt förekommande ord rätt och tydligt, så att mottagaren oftast förstår.
Du har oftast tydligt och korrekt uttal
Du har ett tydligt och korrekt uttal
Grammatik
Det finns många grammatiska fel och budskapet går inte fram.
Det finns grammatiska fel, men budskapet går i huvudsak fram.
Det finns få grammatiska fel.
Det finns endast något grammatiskt fel.
Digitalt bildstöd
Dina bilder har inget tydligt samband med innehållet Dina källor framgår inte
Du har minst en bild som visar det du ska beskriva. Det finns enkel källhänvisning
Bilden eller bilderna du valt bidrar till att göra din presentation tydligare. Källorna är korrekt återgivna
Väl vald bild / bilder som förhöjer presentationen. Källorna är smidigt angivna