👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapligt Resonemang - Djup och Bredd

Skapad 2021-05-23 10:59 i Förslövs skola F-9 Båstad
Matrisen bedömer djup (antal led) och bredd (antal aspekter eller perspektiv) på naturvetenskapliga resonemang.
Grundskola 7 – 9

Matrisen bedömer förmågan att resonera med djup (antal led) och bredd (antal aspekter eller perspektiv) på naturvetenskapliga resonemang.

Djup och Bredd i ett Resonemang

Djup - Resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga resonemang i flera steg kring konsekvenser eller effekter och kan skrivas med signaluttryck som "leder till" och "leder i sin tur till". Som led räknas påståenden eller argument som du själv lägger till. Dessa påståenden och argument ska vara naturvetenskapliga, korrekta och inte för allmänt hållna. Bredd - handlar om att resonera utifrån flera aspekter eller perspektiv och handlar om att ge flera exempel på konsekvenser eller effekter. Detta kan skrivas med signaluttryck som "å ena sidan"..."å andra sidan", eller "en fördel med" och "en nackdel med" eller "en begränsning med". Några exempel är att resonera ur ett samhällsperspektiv och ett personligt perspektiv.
Nivå 1
Nivå 2
(Godkänd nivå)
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Djup
Förmågan att resonera i flera led.
Återger givna påståenden/arguement, dvs påståenden eller argument som redan finns i uppgiften.
Resonerar ibland i ett led dvs lägger till ett eget korrekt naturvetenskapligt påstående/argument till ett givet påståenden/argument.
Resonerar oftast i ett led dvs lägger till ett eget korrekt naturvetenskapligt påstående/argument till ett givet påståenden/argument.
Resonerar ibland i två led dvs lägger till två egna korrekta naturvetenskapliga påstående/argument till ett givet påståenden/argument.
Resonerar oftast i två led dvs lägger till två egna korrekta naturvetenskapliga påstående/argument till ett givet påståenden/argument.
Bredd
Hur många relevanta tydliga aspekter och perspektiv som används.
Använder oftast en aspekt eller ett perspektiv som ges som ett exempel på konsekvenser eller effekter.
Använder oftast två aspekter eller perspektiv som ges som exempel på konsekvenser eller effekter.
Använder oftast tre aspekter eller perspektiv som ges som exempel på konsekvenser eller effekter.
Använder oftast fyra aspekter eller perspektiv som ges som exempel på konsekvenser eller effekter.
Använder oftast fem aspekter eller perspektiv som ges som exempel på konsekvenser eller effekter.