👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Courageous Heart of Irena Sendler

Skapad 2021-05-23 16:41 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Historia
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Förmåga att bedöma historisk trovärdighet
Du kan med viss säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med enkla argument.
Du kan med relativt god säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med välgrundade argument.
Du kan med god säkerhet undersöka filmens historiska trovärdighet och motivera dina slutsatser med välgrundade och nyanserade argument.
Förmåga att bedöma historiebruk
Översiktligt redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Utförligt redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Utförligt och nyanserat redogör du för hur filmregissören använder sig av historia för att uppnå sitt syfte med filmen och förklarar varför
Förmåga att använda sig av begrepp för att besvara historiska frågeställningar
Du kan med viss säkerhet använda dig använda dig av begreppet åskådarroll för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen The Courageous Heart of Irena Sendler
Du kan med relativt god säkerhet använda dig av begreppet åskådarroll för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen The Courageous Heart of Irena Sendler
Du kan med god säkerhet använda dig av begreppet åskådarroll för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser kring filmen The Courageous Heart of Irena Sendler
Förmåga att värdera historiska kunskapers värde för nutid och framtid
Du värderar betydelsen av historiska kunskaper om Irena Sendler för nutiden och framtiden med enkla omdömen
Du värderar betydelsen av historiska kunskaper om Irena Sendler för nutiden och framtiden med mer utvecklade omdömen
Du värderar betydelsen av historiska kunskaper om Irena Sendler för nutiden och framtiden med välutvecklade och nyanserade omdömen