👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - skriftligt och muntligt

Skapad 2021-05-24 11:33 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

Denna matris visar flera bedömningar. Skriftligt - en detaljerad bedömning av faktatexten. Muntligt - muntlig presentation.

Skriva texter

  • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  7-9   Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  • Sv  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du till viss del gjort vad efterfrågats i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort vad efterfrågats i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du med säkerhet gjort vad efterfrågats i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår med stor tydlighet.
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett utvecklat sätt tex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för din faktatext på ett välutvecklat och nyanserat sätt tex. genom att redogöra för olika perspektiv.
Du källhänvisar.
Du källhänvisar korrekt.
Du källhänvisar korrekt och värderar dina källor.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning tex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning och passar en faktatext tex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, citat och referat.
Texten har en struktur som till viss del passar en faktatext tex. rubrik, inledning, underrrubriker.
Texten har en struktur som passar en faktatext tex. rubrik, inledning, underrrubriker.
Texten är välstrukturerad tex. med en effektiv inledning med bakgrund, fördjupning, underrubriker.
Din text är till viss del styckeindelad.
Din text är styckeindelad.
Din text är styckeindelad med stor säkerhet.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext tex. med ett formellt och sakligt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Muntlig förmåga

  • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.