👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9, muntlig förmåga

Skapad 2021-05-24 11:53 i Svärdsjöskolan Falun
Skolverkets kunskapskrav (med förkortade formuleringar)i muntlig förmåga.
Grundskola 7 – 9 Engelska


Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.


Ännu ej godtagbara kunskaper, insats krävs.
Godtagbara kunskaper, kunskapskrav för E
Mer än godtagbara kunskaper, kunskapskrav för C
Mer än godtagbara kunskaper, kunskapskrav för A
Muntlig förmåga, strategi för interaktion (samtal)
Du når ännu ej kraven för E.
formulera sig: *enkelt *begripligt *relativt sammanhängande diskuterar: *översiktligt *göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper använda sig av: *i huvudsak fungerande strategier *som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
formulera sig: *relativt varierat *relativt tydligt *relativt sammanhängande *med visst flyt *i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation diskuterar: *utförligt *göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper använda sig av: *fungerande strategier *som löser problem i och förbättrar interaktionen
formulera sig: *relativt varierat, *tydligt *sammanhängande, *med flyt *viss anpassning till syfte, mottagare och situation diskuterar: *utförligt och nyanserat *göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper använda sig av: *väl fungerande strategier *som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt