👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris vid muntligt genomförande

Skapad 2021-05-24 15:08 i Berzeliusskolan Linköping
Bedömningsuppgift om sannolikhet och statistik
Grundskola 8 Matematik

Bedömningsuppgift

E
C
A
Problemlösning
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven hanterar några begrepp som är kopplade till uppgiften och kan dra någon slutsats och använder sig av någon metod.
Eleven hanterar de flesta begrepp som är kopplade till uppgiften med relativ säkerhet och kan dra någon slutsatser och använder sig av metoder som är relevanta för uppgiften.
Eleven hanterar samtliga begrepp som är kopplade till uppgiften med säkerhet och drar korrekta slutsatser och använder ändamålsenliga och effektiva metoder.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Eleven för ett enkelt resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven motiverar med relativt väl underbyggda resonemang hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven för genomgående väl underbyggda resonemang som visar förståelse för hur begreppen relaterar till varandra.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Eleven bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Eleven bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andras elevers redovisningar eller i diskussionen.
Eleven tar det av andras argument och vidareutvecklar och fördjupar sina egna och andras resonemang.
Kommunikation
Kvalitet på elevens redovisning. Hur väl eleverna använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Eleven uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa.
Eleven uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Eleven uttrycket sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.