👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt "Abort"

Skapad 2021-05-25 09:16 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi

Abortdebatt

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
Enkla: Tar ställning Framför något argument som baseras på fakta
Utvecklade: Tar ställning Framför några argument som baseras på fakta. Två argument är i flera led.
Välutvecklade: Tar ställning Framför några argument som baseras på fakta. Flera argument är i flera led.
Framför och bemöter
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
I debatten lyssnade man och framförde åsikter med något argument.
I debatten lyssnade man, framförde åsikter, ställde någon fråga och bemötte motargument, så att diskussionen fortsatte.
I debatten lyssnade man, framförde åsikter, bemötte motargument och ställde frågor som ledde till att diskussionen fortsatte och fördjupades/breddades.