👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing

Skapad 2021-05-25 19:06 i Ekholmsskolan Linköping
Bedömningsmatris engelska writing
Grundskola 7 – 9 Engelska

Writing

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKRIVA
Skriver olika slags texter såsom berättelser,brev beskrivningar, instruktioner, dialoger och argumentationer. Innehållet kan handla om vardagliga ämnen, intressen, händelser, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
  • En
Skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, skola, intressen. Använder mycket enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten. Texten är inte anpassad till mottagare och situation.
Använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Binder samman text med några bindeord. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser eller åsikter. Texten är hyfsat anpassad till mottagare och situation.
Varierar meningar, ord och fraser för att utveckla sitt budskap.Binder samman med flera bindeord. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Texten är anpassad till mottagare/läsare och syfte.
Du använder nyanser, språkliga uttryck, omformuleringar och synonymer för att förtydliga och utveckla innehållet och variera språket. Använder bindeord med variation. Texten har en tydlig röd tråd. Den förstås lätt av läsaren.
Hantera språket i skrift, språklig säkerhet
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Jämföra kulturer
Hur du jämför kulturella uttryck i engelskspråkiga länder med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör inga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Dina diskussioner är inte tillräckligt tydliga.
Du jämför på ett enkelt sätt likheter och skillnader mellan t.ex. olika länder. Du diskuterar översiktligt kring olika företeelser.
Du jämför på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader i mellan t.ex. olika länder. Du diskuterar utförligt kring olika företeelser.
Du jämför på ett välutvecklat och nyanserat sätt likheter och skillnader mellan t.ex. olika länder. Du diskuterar utförligt och nyanserat kring olika företeelser.