👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov Svenska

Skapad 2021-05-26 08:32 i Rabbalshede skola Tanum
Sammanfattning av resultat på nationella proven i trean.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Proven utgår endast från om eleven Når Målen eller Ej Når målen. Man kan inte se högre bedömning än godtagbara kunskaper.

EN (Ej Nått Godtagbar nivå)
N (Når godtagbar nivå)
Delprov A
Delta i samtal i grupp. Ställa frågor, delge åsikt.
Delprov B
Läsförståelse berättande text, flervalsfrågor. Både direkta och indirekta frågor.
Delprov C
Läsförståelse av faktatext, flervalsfrågor. Både direkta frågor och frågor där man måste lägga ihop olika saker man läst för att kunna svara.
Delprov D
Läsflyt (eleven högläser text med känt innehåll som tidigare lyssnats på). Kravnivå: att läsa ord och meningar relativt obehindrat med hjälp av helordsläsning (endast några felläsningar).
Delprov E
Läsförståelse i återberättande, efter högläst text
Delprov F
Skriva berättande text. Ska finnas inledning, handling och avslutning i berättelsen.
Delprov G
Stavning: formord (ex. att, om, och, osv) och innehållsord (ex. resa, bil, skola, osv.) Kravnivå: ett antal formord och minst 10 innehållsord rätt stavade. (Från delprov F berättande text)
Delprov G
Punkt och stor bokstav. Kravnivå är tre kompletta meningar. (Från delprov F, berättande text)
Delprov H
Skriva faktatext med angivna stödord.