👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov Matematik

Skapad 2021-05-26 08:31 i Rabbalshede skola Tanum
Sammanfattning av resultat på nationella proven i trean.
Grundskola 3 Matematik

Proven utgår endast från om eleven Når Målen eller Ej Når målen. Man kan inte se högre bedömning än godtagbara kunskaper.

EN (Ej Nått Godtagbar nivå)
N (Når godtagbar nivå)
Delprov A
Delta i samtal i grupp. Problemlösningsförmåga, Begreppsförmåga, Resonemangsförmåga
Delprov B
Mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Delprov C
De fyra räknesätten
Delprov D
Lägesord, mätning, jämförelse, uppskattning av tid och lösa problem.
Delprov E
Problemlösning, taluppfattning, tals användning, samt samband och förändring.
Delprov F :1
Positionssystemet
Delprov F:2
Skriftliga räknemetoder.
Delprov G;1
Ordningstal, taluppfattning
Delprov G:2
Likhetstecknet