👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris - Bild

Skapad 2021-05-26 11:01 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Bild

Här kan du se vilka förmågor och kunskaper du arbetar med under årskurs 6.

Använda tekniker, verktyg och material
(Du ska känna till och kunna använda olika material, tekniker och verktyg. Du ska kunna olika begrepp inom bilden som tillhör de olika teknikerna, materialet och verktygen, exempelvis stompf, skuggpenna, blockbokstäver osv.)
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt välformulerat och varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och välformulerat sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Komposition
(Du ska kunna ge ditt verk en helhet på ett välfungerande sätt. Du ska genom komposition kunna få fram ditt budskap, en känsla osv med din bild.)
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Handlingskraft
(Du ska själv föra ditt arbete framåt. Lyssna på genomgången och arbeta aktivt under lektionen. )
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Bildanalys
(Du kan tolka (kända) och samtida samt historiska bilder och visuell kultur, hur de är utformade och dess budskap. Du kan tolka budskap i reklam och nyhetsbilder.)
Du kan på ett enkelt sätt beskriva en bild genom vad den föreställer, vad den har för budskap och varför den finns. Du kan koppla den till egna erfarenheter eller en annan bild.
Du har utvecklade åsikter och tankar kring bildens innehåll och budskap. Dina resonemang är väl underbyggda och du kan koppla bilderna till världen och dig själv.
Du tolkar och analyserar på ett välutvecklat sätt. Du kan förklara budskapet och koppla det samman med konstnären samt omvärlden och dina egna erfarenheter.
Bilder till upplevelser
(Dina bilder ska säga något, visa vem du är, jag vill se ditt bildspråk igenom dina verk. Det ska finnas en tanke bakom det du gör).
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Hålla sig inom temat/sammanhanget
(I ditt arbete arbetar du framåt och kommer med nya idéer hela tiden. Du kan kombinera ditt arbete med saker du sett och hört från omvärlden för att utveckla ditt arbete.)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du kan föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggd resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Omdöme om arbetet
(Du ska kunna ge ett omdöme om ditt arbete. När läraren ställer en fråga ska du tänka till och kunna ge ett utförligt svar om vad du haft för tanke bakom arbetet, varför det blev som det blev och hur du hade kunnat arbeta annorlunda.)
Du kan ge enkla omdömen om hur du arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Ord och begrepp
(Du ska kunna använda de ord och begrepp som tillhör bildens värld. Exempelvis: stompf, primärfärg, skuggning osv).
Du kan några få ord som tillhör bildens värld och du använder dem ibland.
Din användning av ord och begrepp som tillhör bildens värld är relativt god och du försöker ständigt lära dig nya ord och begrepp.
Du har en god användning av ord och begrepp som tillhör bildens värld eftersom du kan många ord och använder dem vid rätt tillfällen.