👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB referat

Skapad 2021-05-26 14:13 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Svenska
F-nivå
E-nivå
C-nivå
Sammanfattning
Du har inte gjort en sammanfattning
Referatet är kort. Det innehåller enkla sammanfattningar. Innehållet täcker huvuddragen av det som refereras.
Referatet är kort. Sammanfattningarna utvecklas något genom t.ex.l Referatet sammanfattar det viktigaste från ursprungskällan
Källa och citat
Du har ingen källa eller korrekt citatangivelse
Källa anges. Citat finns med i texten.
Citat och källhänvisningar anges korrekt.
Referatmarkörer
Du har inga referatmarkörer
Texten innehåller någon referatmarkör så att en läsare förstår att texten är ett referat.
Referatet innehåller några olika referatmarkörer som förtydligar varifrån informationen kommer.
Struktur och sammanhang
Texten är inte sammanhängande och begriplig till sin struktur. Texten är inte indelad i stycken och rubrik saknas
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur. Texten är indelad i stycken och en rubrik finns.
Texten är relativt sammanhängande. Rubrik och styckesindelning hjälper läsaren. Inledning, mitt och avslutning är tydlig.
Språk och stil
Ordvalet och meningsbyggnaden fungerar inte. Texten innehåller åsikter.
Ordvalet och meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Texten innehåller inga åsikter.
Ordval och meningsbyggnad är varierad. Språket är formellt och sakligt. Texten innehåller inga åsikter.
Skrivregler
Texten följer inte normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetbedömning
Texten fungerar inte som ett referat
Texten fungerar ganska bra som ett referat.
Texten fungerar bra som ett referat.