👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 3

Skapad 2021-05-26 14:32 i Vittskövle skola Kristianstad
Nationellt prov i matematik åk 3 vårterminen 2021.
Grundskola 3 Matematik

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal. Problemlösning
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. - föra och följa matematiska resonemang -använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
A Kravnivå; 3/4 aspekter uppfylda
Delprov B
Skriftligt delprov Algebra samt taluppfattning och tals användning
- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
B Kravnivå: 12/16
Delprov C
Skriftligt delprov Taluppfattning och tals användning
-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp -välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
C Kravnivå; 12/18
Delprov D
Skriftligt delprov Geometri
-formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder -använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp -välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter -föra och följa matematiska resonemang. - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
D Kravnivå 11/16
Delprov E
Skriftligt delprov Taluppfattning och tals användning samt samband och förändring
-formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder -använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp -välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E Kravnivå 9/15
Delprov F
Skriftligt delprov Taluppfattning och tals användning
-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp -välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F Kravnivå F1: 9/12 Kravnivå F2: 8/12
Delprov G
Skriftligt delprov Taluppfattning och tals anvädning
-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp -välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kravnivå G1:12/17 Kravnivå G2: 9/12