👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia 3 - LIV

Skapad 2021-05-26 20:42 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
F
E
C
A
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Fotosyntes och cellandning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven visar förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och hänger ihop.
Eleven visar god förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och hänger ihop.
Eleven visar mycket god förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och hänger ihop.