👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ägghjälmen

Skapad 2021-05-27 21:20 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Projekt att planera och bygga en "hjälm" (förpackning) till ett ägg samt utvärdera. Givna material att välja bland. Arbete två och två
Grundskola 4 Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera
Planera ägget; motivera val av material samt förklara hur materialet ska användas
Du har skrivit ner en väldigt enkel plan där frågorna inte besvaras.
Du har skrivit ner en plan av vilka material ni har valt, varför ni valde just de materialen samt hur materialen ska användas. Planen saknar vissa delar
Du har skrivit ner en tydlig plan av vilka material ni har valt, varför ni valde just de materialen samt hur materialen ska användas.
Skiss
Gör en skiss av hur ägghjälmen planeras att se ut.
Din skiss är otydlig och svår att tolka
Din skiss går till stor del att tyda.
Du har gjort en tydlig skiss där man ser hur du tänker dig att hjälmen ska se ut.
Konstruktion
Hur gick själva byggandet av hjälmen.
Ni följde inte alls planen och har ingen motivering till varför.
Ni gjorde ändringar i planen som ni till viss del motiverar i filmen.
Ni följde er plan och samarbetade bra. alternativt Ni gjorde ändringar i er plan som ni tydligt motiverar på den inspelade filmen och samarbetade bra.
Konstruktion - utvärdering
Hur gick det? Vad kunde vi gjort annorlunda? Vad blev bra?
Er utvärdering hade brister då ni inte kunde se något bra eller något ni kunde gjort bättre i byggandet av er hjälm.
Ni gjorde en utvärdering där ni till viss del tog fram både bra och dåliga saker med ert bygge. Ni saknade någon reflektion om hur ni kunde gjort annorlunda.
Ni gjorde en utvärdering där ni tog fram både bra och dåliga saker med ert bygge samt hade även någon reflektion om hur ni kunde gjort annorlunda.