👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Geografi - Bedömningsstöd

Skapad 2021-05-30 23:44 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 4 Geografi
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  • Ge
Resonerar kring samband
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  • Ge
Geografiska begrepp
Använda geografiska begrepp.
  • Ge
Kartor och källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker samt för resonemang om olika källors användbarhet.
  • Ge
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg.
  • Ge
Namngeografi i Sverige, Norden och Europa
Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  • Ge
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  • Ge
Resonerar om levnadsvillkor
Resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  • Ge