👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-05-31 09:37 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 Matematik

Matematik

Matematik - matris

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Problemlösning
Förmåga att förstå och lösa matematiska problem Välja lämplig strategi
Du kan för det mesta lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du använder helst strategier som är välkända för dig.
Du kan på ett bra sätt lösa matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du kan använda flera olika strategier som passa bra för att lösa problemet.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du kan ofta lösa även lite svårare problem Du kan använda flera olika strategier och kan resonera kring vilken strategi som fungerar bäst.
Metoder
Du kan för det mesta göra enkla beräkningar med de metoder vi gått igenom. När du kan välja, väljer du helst de metoder som du känner dig säkrast på.
Du kan göra beräkningar med de metoder vi gått igenom. Du väljer metoder som du anser fungera bäst i situationen.
Du kan göra beräkningar med de metoder som vi gått igenom och kan dessutom på egen hand lösa svårare, mer avancerade tal. Du väljer på ett mycket säkert sätt metoder som du anser fungerar bäst i situationen
Matematiska begrepp
Förstå och räkna med t.e.x area, bråk, enheter, procent, decimaltal och geometri
Du kan de flesta begrepp vi arbetat med. Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur begreppen hör ihop.
Du är säker på de allra flesta begrepp vi arbetat med. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur begreppen hör ihop.
Du är mycket säker på de begrepp vi arbetat med. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur begreppen hör ihop.
Prata matematik
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur du tänkt.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur du tänkt.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur du tänkt.
Sammantagen bedömning
Du når målen,
Du når målen med god marginal.
Du når målen med mycket god marginal.