Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Mattesafari 3B

Skapad 2012-03-21 16:05 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Matris för matematik i år 3. Utifrån Mattesafari 3B.
Grundskola 3 Matematik

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 3B

Tal och längd
Mål kapitel 6.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till10 000.
Jag vet hur många 10 000 är.
Jag kan lägga till och minska med 1000 och 100.Jag kan minska med 10 och 1.
Jag kan jämföra tal som innehåller tusental.Jag vet vilket tal som är störst av tex. 9903 och 9093.
Jag vet hur många meter 1 kilometer är.
Jag vet hur många kilometer 1 mil är.
Addition och vikt
Mål kapitel 7.
Jag kan lägga ihop tal som innehåller tusental, tex. 4310+4000, 4310+400 och 4310+40
Jag kan se likheter när jag lägger ihop. Tex. 9+4,90+40, 900+400.
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental på olika sätt. Tex. Först tiotal och sedan ental. Jag kan räkna med uppställning.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental på olika sätt. Tex. Talsorterna för sig. Jag kan räkna med uppställning.
Jag kan säga hur många hektogram ett kilogram är.
Jag vet hur många gram 1 kg och 1 hg är.
Subtraktion och tid
Mål kapitel 8.
Jag kan minska med hela tusental, hundratal och tiotal, tex. 5736-2000, 5736-200, 5736-20
Jag kan minska med hundratal, tiotal och ental på olika sätt. Tex. Räkna neråt i flera steg.Först hundratalen och sedan tiotal och ental.
Jag kan räkna med uppställning.
Jag vet hur många minuter en timme är. Jag vet hur många minuter en halvtimme och en kvart är.
Jag känner till hur man kan skriva vad klockan är olika tider på dygnet ,på olika sätt.
Multiplikation, division, termometer och diagram.
Mål kapitel 9.
Jag kan 6:ans tabell.
Jag kan 7:ans tabell.
Jag vet hur division och multiplikation hör ihop.
Jag kan räkna division med hjälp av multiplikation.
Jag kan läsa av en termometer.
Jag kan läsa av ett diagram.
De fyra räknesätten och olika enheter.
Mål kapitel 10
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vilken enhet jag använder vid mätning och vägning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: