👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi cosa favorita

Skapad 2021-06-01 16:33 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttal och ordval
  • M2
Du använder ofta glosor som inte är korrekta i sammanhanget. Du använder andra ord och uttryck än de vi har gått igenom.
Du använder enkla meningsbyggnader oftare än sällan och ibland har rätt böjning av verb, ibland har du rätt kön/antal på adjektiv och substantiv.
Du använder meningsbyggnader som innehåller rätt böjningar av verb, rätt kön/antal på adjektiv och substantiv.
Du använder meningsbyggnader som alltid innehåller rätt böjningar av verb, rätt kön/antal på adjektiv och substantiv.
Språkliga uttryck
  • M2
Du använder inga uttryck vi har gått igenom. Du använder glosor som inte är korrekta. Du svarar med något ord efter varje fråga.
Du använder samma uttryck ofta i form av samma eller likadana meningar när du svarar.
Du använder mer varierade meningar i dina svar där flera relevanta glosor används.
Du använder varierade meningar i dina svar, meningarna är informativa och korrekta.
Språklig strategi
  • M2
Du löser inte att svara på frågor du får även när frågorna använder samma struktur som de du tränat på.
Du svarar på frågorna som ställs genom att använda en strategi och missar någon del av svaret.
Du svarar på frågor som ställs genom att använda en strategi och förmedlar informationen med rätt struktur i meningen.
Du svarar på frågor som ställs genom att använda en strategi som ger ett flyt i svaren.