👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 8: Kap 7 Check-up (2021)

Skapad 2021-06-01 19:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Bedömning av förberedd läsförståelse med öppen bok ("Der Filmstar und die Eisprinzessin" i boken Genau 3), samt kort kontroll av förmågan att skapa bisater på tyska.

Läsförståelse

Bedöms enligt kunskapskraven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Der Filmstar und die Eisprinzessin
Sant eller falskt-frågor i icke-kronologisk ordning till en längre text.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Grammatik

Bedöms inte enligt kunskapskraven. Grammatik förekommer inte som en egen del bland kunskapskraven. Den är dock en viktigt beståndsdel i att man ska kunna förstå och göra sig förstådd på målspråket. Bedömningen nedan är en fingervisning vad man kan eller måste träna mer på.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bisatser
Bedömning av förståelsen för hur man skapar rätt ordföljd i en tysk bisats.
Du gör en hel del misstag och behöver träna ganska mycket mer på detta.
Du gör några misstag och behöver titta över det lite mer.
Du gör enstaka eller inga misstag. Glöm inte att repetera så du inte glömmer.