👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal.

Skapad 2021-06-01 19:58 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Behöver träna mer
Når målen
Når längre
Metoder
Du har fungerande metoder för att göra multiplikationsberäkningar.
Du har fungerande metoder för att göra divisionsberäkningar.
Du har fungerande metoder för att göra additions- och subtraktionsberäkningar.
Begrepp
Du kan avrunda till närmast heltal.
Du kan använda prioriteringsregeln.
Du förstår och kan använda begrepp så som t.ex. produkt, term och täljare.
Du använder likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Enkla beräkningar
Du kan enkel procenträkning.
Du kan enkel bråkräkning.
Redogöra och samtala
Du kan visa hur du räknar så att andra kan förstå och följa ditt sätt att tänka.