Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser - tio ordklasser

Skapad 2012-03-24 07:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Denna matris är till för att beskriva utvecklingen av elevens förmåga att tolka och förstå ordklasserna.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vi går igenom samtliga ordklasser med tillhörande underavdelningar, visar exempel och gör jämförelser. Eleverna tränar på lektionstid i grammatikboken, på digitalt läromedel och förbereder sig inför sluttestet genom att använda sig av Powerpoint och sammanfattande träningstest där samtliga moment repeteras.

Sv urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Sv 7-9 Språkets struktur med stavningsregler

Bedömningsmatris - tio ordklasser

 Ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk
  • Sv  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • SvA  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Instas av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Grundläggande kunskaper
Kvalitetsnivå 2
Utvecklade kunskaper
Kvalitetsnivå 3
Avancerade kunskaper
Substantiv
Kan identifiera ett substantiv i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Förstår skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv. Förstår skillnaden mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus). Är medveten om att substantiv är indelade i genus (n- och t-ord). Är medveten om att substantiv är indelade i kasus (grundform och ägandeform)
Kan fritt och ledigt se skillnad mellan abstrakta och konkreta substantiv. Kan fritt och ledigt se skillnad mellan substantiv som står skriva i bestämd respektive obestämd form. Är förtrogen med att dela in substantiv i ental respektive flertal (numerus). Är förtrogen med genus (n- och t-ord). Är förtrogen med kasus (grundform och ägandeform)
Pronomen
Kan identifiera ett pronomen i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Kan identifiera och skilja mellan flera olika slags pronomen. Förstår skillnaden mellan pronomen i singularis och plural. Förstår skillnaden mellan pronomen som står i subjektsform, objektsform och genitivform.
Kan identifiera och skilja mellan alla slags pronomen. Kan utifrån en given text identifiera vilket berättarperspektiv författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven i första, andra eller tredje person.
Adjektiv
Kan identifiera ett adjektiv i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Kan fritt och ledigt komparera ett adjektiv.
Kan komparera åtskilliga oregelbundna adjektiv.
Verb
Kan identifiera ett verb i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Förstår skillnaden mellan olika tempus. Kan ta tema på olika verb.
Behärskar alla tempus. Kan utifrån en given text identifiera vilket tempus författaren använt. Det innebär att man kan avläsa huruvida texten är skriven nutid, dåtid eller framtid.
Adverb
Kan identifiera ett adverb i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Kan identifiera tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb. Förstår skillnaden mellan adjektiv och adverb.
Förstår skillnaden mellan adverb som ordklass och adverb(al) som satsdel.
Prepositioner
Kan identifiera en preposition i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Känner (kan räkna upp) till alla prepositioner.
Konjunktioner
Kan identifiera en konjunktion i en given text eller mening. Förstår ordklassens funktion.
Förstår betydelsen hos olika slags konjunktioner.och kan skilja mellan dem.
Kan i en given text identifiera konjunktioner av olika slag, t ex orsakskonjunktion eller villkorskonjunktion. Är förtrogen med hur man använder sig av olika slags konjunktioner.
Räkneord
Kan identifiera ett räkneord i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan grundtal och ordningstal.
Interjektioner
Kan identifiera en interjektion i en given text eller mening.
Känner till (kan räkna upp) alla interjektioner.
Subjunktioner
Kan identifiera en subjunktion i en given text eller mening.
Förstår betydelsen hos subjunktioner.och att de inleder bisatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: