Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i bild - indelade i moment

Skapad 2012-03-28 11:34 i Tunaskolan arkiv Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i bild - indelade i moment
Grundskola 7 – 9 Bild

Lgr11:s kunskapskrav - oförändrade utöver det att de är uppdelade i moment, där värdeorden lyfts ut.

Bildframställning
ej uppnått målen
E
C
A
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett
enkelt bildspråk och
utvecklat bildspråk
välutvecklat bildspråk
För att budskapet skall framgå skall uttrycksformerna vara
delvis genomarbetade.
relativt väl genomarbetade
väl genomarbetade
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på
ett i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Dessa sätt kan kombineras för att skapa olika uttryck. Eleven
prövar
prövar och omprövar
prövar och omprövar då systematiskt
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på
ett i huvudsak fungerande sätt.
ett relativt väl fungerande sätt.
ett väl fungerande sätt.

Redskap för bildframställning
ej uppnått målen
E
C
A
Genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial inom olika ämnesområden kan eleven i det bildskapande arbetet
bidra till att utveckla idéer
utveckla delvis egna idéer
utveckla egna idéer
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder till syfte och sammanhang med
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
Eleven kan också om arbetsprocessen ge
enkla omdömen
utvecklade omdömen
välutvecklade omdömen
och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet, dessa samband är då
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa

Bildanalys
ej uppnått målen
E
C
A
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Resonemangen är då
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion med ämnesspecifika begrepp på ett
enkelt sätt med viss användning
utvecklat sätt med relativt god användning
välutvecklat sätt med god användning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: