👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7. Målkluster Personlig och social utveckling (29-33) - 21/22

Skapad 2021-07-21 11:32 i Svedala
Vid redovisningstillfället ska det alltid vara en markering (ej fler) per mål. Har det inte gjorts någon bedömning av ett mål markeras detta mål med "Ej bedömd"
Förskola

Ur Läroplan för förskola 18, reviderad 2019

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

Låg progression
Förväntad progression
Hög progression
Ej bedömd
Ny nivå
29.
sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
  • Lpfö 18
30.
nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Lpfö 18
31.
självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Lpfö 18
32.
förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö 18
33.
fantasi och föreställningsförmåga,
  • Lpfö 18