👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2021-08-05 12:08 i Eldsbergaskolan Halmstad
Bedömningsmatris för engelska åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Engelska

Grön ifylld ruta betyder att eleven befinner sig på denna nivå i bedömningen. Är rutan "vit"/ inte ifylld betyder det att vi inte avslutat/påbörjat arbetsområdet ännu.

Insats krävs (på väg att nå godtagbara kunskaper)
--->
--->
--->
Lyssna och förstå
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  E 6
Du lyssnar och förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Du lyssnar förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex instruktioner, frågor, hälsningsfraser, uppmaningar, "cat", "sit down", "My name is...")
Du lyssnar och förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska och visar din förståelse genom att agera eller kommentera innehållet.
Tala (kommunicera och formulera)
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  E 6
Du kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Tex i en ramsa eller sång.
Du kan själv säga enkla ord och meningar. Tex: my name is... I like...
Du kan använda kända ord, fraser och meningar och sätta ihop de till ett sammanhängande budskap. Tex: Var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Samtala (kommunicera och formulera)
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  E 6
 • En  E 6
Du vågar och försöker delta i samtal genom att svara enkelt på frågor. Tex: "What is this?" - cat. "What is your name?" Tom.
Du deltar i samtal genom att svara på enkla frågor. Tex: "What´s your name?" - my name is Tom. "How old are you?" . I am seven years old.
Du ställer frågor och svarar på frågor. Du kan även berätta om dig själv. Tex: My name is Tom. What´s your name?
Läsa och förstå
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  E 6
Du känner igen några enkla ordbilder. Tex: yes, no, cat, dog.
Du kan läsa och förstå några enkla ord. Tex: I am ten. I can see a dog. The cat is brown.
Du kan läsa och förstå enkla texter med välbekant innehåll. Du visar att du förstå genom att agera eller kommentera innehållet.
Skriva
 • En
 • En  1-3
 • En  E 6
 • En  E 6
Du kan skriva av enkla ord. Tex: cat, dog, blue, pink, yes, no.
Du kan skriva korta meningar. Tex: It is a cat.
Du kan skriva enkla texter med hjälp av kända ord och meningar. Tex: My name is Tom. I am seven years old.
Lösa problem
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Du använder olika strategier för att förstå och göra dig förstådd. Tex: lyssna efter ord du förstår, använder kroppen, bilder, slår upp ord, ställer frågor eller ber andra att upprepa sig.
Reflektera
 • En
 • En  1-3
 • En  E 6
 • En  E 6
Du känner till några länder där man talar engelska.
Du känner till hur människor lever i engelsktalande länder. Tex: Du känner till några traditioner i engelsktalande länder.
Du deltar i samtal kring hur det är att leva i engelsktalande länder och jämför med med egna erfarenheter.