👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämning 5-6 teknik

Skapad 2012-03-29 11:49 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Teknik

teknik

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Beskriva/förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och ngr ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Beskriver och ger exempel på enkla tekniska lösningar och ngr ingående delar som samverkar
Förklarar enkla tekniska lösningar och hur ngr ingående delar samverkar
Förklarar enkla tekniska lösningar och hur ngr ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar
Beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som använts
Kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på ngr hållfasta ….
Kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan ngr hållfasta …
Kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan ngr hållfasta …
Genomföra mkt enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Gör detta gnm att pröva möjliga idéer till lösningar
Gör detta gnm att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Gör detta gnm att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma fysiska eller digitala modeller
Utformar enkla modeller
Utformar utvecklade modeller
Utformar välutvecklade modeller
Handlingsalternativ som leder framåt
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med ngn bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt
Göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord
Gör enkla dokumentationer där intentionen till viss del är synliggjord
Gör utvecklade dokumentationer där intentionen är relativt väl synliggjord
Gör välutvecklade dokumentationer där intentionen är väl synliggjord
Föra underbyggda resonemang dels kring hur ngr tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang