👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltid och branschkunskap 21-22

Skapad 2021-08-13 15:14 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Matris för kursen måltid och branschkunskap
Gymnasieskola 1 Måltids- och branschkunskap

Bedömningsmatris Måltids - och branschkunskap, inriktning kök

Branschvillkor

 • Måt  -   Orientering om de branscher som finns inom yrkesområdet samt villkoren för deras verksamheter, till exempel restauranger, bagerier, konditorier, charkuterier och butiker.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1.
Kunskaper om de villkor som styr verksamheterna i branscherna.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
Eleven beskriver översiktligt de villkor som styr verksamheterna i branschen utifrån drift, organisation, planering och ekonomi.
Eleven beskriver utförligt de villkor som styr verksamheterna i branschen utifrån drift, organisation, planering och ekonomi.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de villkor som styr verksamheterna i branschen utifrån drift, organisation, planering och ekonomi.

Grundläggande arbetsuppgifter

 • Måt  -   Grundläggande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, till exempel bakning, styckning, matlagning, servering, planering och inköp, med möjlig fördjupning inom något eller några områden.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 2.
Färdigheter i att utföra hantverksmässiga arbetsuppgifter inom branschernas olika yrkesområden.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
Eleven utför med visst handlag enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning samt skapar i samråd med handledare enkla måltider och produkter. produkter. Dessutom kombinerar eleven i samråd med handledare mat och dryck.
Eleven utför med gott handlag enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning samt skapar efter samråd med handledare enkla måltider och produkter. Dessutom kombinerar eleven efter samråd med handledare mat och dryck.
Eleven utför med mycket gott handlag enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning samt skapar efter samråd med handledare enkla måltider och produkter. Dessutom kombinerar eleven efter samråd med handledare mat och dryck.

Arbeta hygieniskt, ergonomiskt och säkert

 • Måt  -   Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 3.
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
I arbetet använder eleven i samråd med handledare material, maskiner och annan utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser
I arbetet använder eleven efter samråd med handledare material, maskiner och annan utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser
I arbetet använder eleven efter samråd med handledare material, maskiner och annan utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.

Praktisk kunskap om hygien

 • Måt  -   Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien.
 • Måt  -   Lagar och andra bestämmelser som är tillämpliga inom respektive yrkesområde.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 4. Hygien
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.

Kunskaper om alkohol

 • Måt  -   Orientering om alkoholens effekter och konsekvenser. Utskänkningstillstånd och servering av alkohol.
 • Måt  -   Lagar och andra bestämmelser som är tillämpliga inom respektive yrkesområde.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 4. Teoretisk
Alkohollagstiftning Orientering om alkoholens effekter och konsekvenser. Utskänkningstillstånd och servering av alkohol.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
Redogör översiktligt för alkoholens effekter och konsekvenser och regler för alkoholservering
Redogör utförligt för alkoholens effekter och konsekvenser och regler för alkoholservering.
Redogör utförligt och nyanserat för alkoholens effekter och konsekvenser och regler för alkoholservering

Arbetsmiljöuppgift

 • Måt  -   Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 4. Arbetsmiljö
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.

Utvärdera arbete och resultat

 • Måt  -   Grundläggande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, till exempel bakning, styckning, matlagning, servering, planering och inköp, med möjlig fördjupning inom något eller några områden.
 • Måt  -   Metoder, material, maskiner och annan utrustning som används inom respektive yrkesområde.
 • Måt  -   Måltiden som helhet, till exempel mat, dryck, bröd, charkuteriprodukter, servering och service.
 • Måt  -   Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 5
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
Har ännu inte uppnått kunskapskraven för detta område.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.