👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6 2021 - Berzeliusskolan

Skapad 2021-08-23 12:08 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola 2 Engelska
Betygskrav E
Betygskrav C
Betygskrav A
Skriftlig produktion
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig Produktion
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion, samt strategier inom interaktion, i olika sammanhang
I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Läsförståelse
Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.
Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i texter av olika slag och i mer formella sammanhang.
Hörförståelse
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo och i mer formella sammanhang.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i relativt snabbt tempo och i mer formella sammanhang.
Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i snabbt tempo och i mer formella sammanhang.
Källkritik
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Diskutera och Jämföra
Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.