👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext och källkritik

Skapad 2021-08-23 19:39 i Odensbergsskolan Falköping
Läsa och skriva faktatext. Informationssökning och källkritik
Grundskola 4 – 6 Svenska

Bedömningsmatris för bedömning av förmågan att skriva faktatext och att ta till sig information från olika källor.

På väg att nå målet
------------------------>
------------------------>
------------------------>
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan tillsammans med en pedagog söka information på Internet och ta ut stödord.
Jag kan till viss del på egen hand söka information på Internet och ta ut stödord.
Jag kan på egen hand söka information i olika källor. Jag kan ta ut stödord och göra tankekartor/annat.
Jag kan effektivt söka information från olika källor. Jag kan ta ut stödord och göra tankekartor/annat på ett sådant sätt att de hjälper mig att strukturera mitt skrivande.
Källkritik
Jag kan med stöd av en pedagog diskutera på ett mycket enkelt sätt hur informationen kan användas och om en källa är trovärdig.
Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas och om en källa är trovärdig.
Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas och om en källa är trovärdig.
Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas och om en källa är trovärdig.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar till stor del upp fakta.
Jag radar inte upp fakta utan kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad faktatext som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Skriva
Struktur
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig och jag använder styckesindelningar till stor del eller i hela texten.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig med styckesindelning och underrubriker.
Stavning
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag gör några eller många stavfel, som ibland stör förståelsen.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta eller alla ord rätt.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats och använder även kommatecken i mina texter.
Språk
meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter med korrekta meningar.
Jag skriver oftast korrekta meningar.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt.
Jag skriver varierade och korrekta meningar. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt.
Språk och begrepp
språklig variation begreppskunskap
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en text där jag varierar mitt ordval.
Jag kan på egen hand skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval.
Jag kan skriva texter där ordvalet är varierat och jag använder några ämnesspecifika begrepp.
Jag kan skriva texter med ett varierat ordval. Jag får med flera ämnesspecifika begrepp.