👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bildanalys och bildinspirerad berättelse

Skapad 2021-08-25 10:58 i Modersmålsenheten Helsingborg
Tvådelad matris; skriftlig bildanalys och bestämd genreberättelse inspirerad av en bild.
Gymnasieskola 8 Modersmål - Arabiska Modersmål

Bildanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inlämnad
Nej
Ja
Första upplevelsen av en bild
Kan sätta ord på sitt första intryck av ett verk. Ex."den är snygg"
Sätter ord på och reflekterar över sitt första intryck. Ex."jag tycker den är snygg på något sätt...."
Utvecklar sina tankar och motiverar sitt första intryck av ett verk. Ex."den är snygg för att den är blå, jag gillat blått som påminner mig om....."
Analyserar,motiverar och förklarar sitt första intryck av ett verk. Ex."den är snygg för att den är blå,blått för mig symboliserar havet,frihet...."
Beskrivning
Beskriver del av bilden. Ex: dominerande färger,placeringar,huvudmotivet.
Beskriver detaljer i bilden. Ex: färgnyanser,bakgrund/förgrund
Beskriver bildens komposition utifrån detaljerna. Ex ljussättning,stil, kontraster,
Utförlig beskrivning som ger en röd tråd vilket gör bilden levande för mottagaren. Ex. detaljers betydelser för bildens helhet och syfte.
Tolkning av bild
Funderar över bildens betydelse Uttrycker ingen egen åsikt.
Funderar kring bilden och dess betydelse; mottagare och avsändare. Uttrycker en egen åsikt.
Funderar och tolkar bilden utifrån personliga erfarenheter. Motiverar sin egen åsikt.
Drar paralleller till andra sammanhang och /eller tid/upplevelser. Argumenterar för sin egen åsikt.

Bildinspirerad berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inspiration
Det finns ingen tydlig koppling mellan bilden och berättelsen.
Det finns en vag koppling mellan bilden och berättelsen.
Det finns en konkret koppling mellan bilden och berättelsen, t.ex. bildens motiv är bokstavligen med i berättelsen.
Det finns en abstrakt och utvecklad koppling mellan bilden och berättelsen, t.ex. känslan som bilden avbildar återfinns i berättelsens budskap eller frågeställning.
Genre
Texten innehåller inget typiskt för genren.
Texten innehåller något eller några av genrens särdrag.
Texten följer genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt. Innehållet och språket samspelar på ett bra sätt, det är tydligt vilken genre som valts.
Dialog
Texten innehåller ingen dialog.
Texten innehåller dialog som inte för berättelsen framåt.
Dialogen bär berättelsen framåt i ”enkel” form.
Dialogen bär berättelsen framåt och syftar mot både framtid och dåtid.
Innehåll
Skriver konkret om någon händelse men det innehåller inga beskrivningar.
Skriver om några händelser men redovisar/ radar upp händelser mer än berättar/ målar upp något. Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Skriver på ett målande sätt. Försöker att förmedla tankar och upplevelser. Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Skriver på ett personligt och målande sätt. Förmedlar tankar och upplevelser. Texten väcker tankar och känslor hos läsaren. Texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
Dramaturgi
Den dramaturgiska kurvan följs inte alls.
Den dramaturgiska kurvan följs till stor del.
Den dramaturgiska kurvan följs.
Språk
Texten har ingen språklig variation, alla meningar börjar på samma sätt och det är många upprepningar.
Texten har en viss språklig variation. Ordvalet är enkelt och upprepningar förekommer.
Texten har relativt god språklig variation. Ordvalet är passande och relativt varierat.
Texten har god språklig variation. Ordvalet är nyanserat, träffande och detaljrikt.
Texten i helhet
Din text visar att du är på rätt väg i din skrivutveckling. Du behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i din text.
Din text visar att du kommit långt i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.