👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift, Prio 9 kapitel 1

Skapad 2021-08-26 08:25 i Berzeliusskolan Linköping
Tal och Algebra
Grundskola 9 Matematik

Bedömningsuppgift geometri, Prio 8 kapitel 3

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om talföljder genom att skriva egna talföljder med tre på varandra följande tal.
Eleven visar goda kunskaper om talföljder genom att skriva egna talföljder med andra differenser än 1 mellan talen.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven har en i huvudsak fungerande metod för att lösa delar av uppgiften. Eleven beräknar summa och produkt för minst en egen talföljd. .
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses, Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven beskriver mönstret med ord för någon av talföljderna.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven löser nästan hela problemet t.ex. genom att beskriva flera mönster med ord eller beskriver mönstret med tre på varandra följande tal med en formel.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven löser hela problemet korrekt genom att beskriva flera mönster med en formel.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven använder sina undersökningar som underlag för att beskriva mönstret i någon av talföljderna.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang som bygger på flera undersökningar av respektive typ av talföljd. Eller drar generella slutsatser om flera olika typer av talföljder i d-uppgiften men utan att underbygga med flera undersökningar.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring materialåtgången. Elevens slutsatser bygger på flera undersökningar av respektive typ av talföljd, eller ett algebraiskt resonemang.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgiften, men är möjliga att förstå och går att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.