👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN 27082021

Skapad 2021-08-27 10:22 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Kursplan med exempel på vad betygsmålen kan innebära.
Grundskola 9 Engelska
Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Att lyssna
Att lyssna i varierande form. T.ex. presentation, lyssna på tal, diskussioner m.m.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo […]i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo […] i olika genrer.
Förståelse för hört material
Man visar att man förstår det man lyssnar om genom att förklara, diskutera, kommentera och även att agera med/mot innehållet.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Att läsa
Att läsa i varierande form. T.ex. brev, uppsatser, rapporter, e-mail m.m.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i […] lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer […] i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer […] i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förståelse för läst material
Man visar att man förstår det man läser om genom att förklara, diskutera, kommentera och även att agera med/mot innehållet.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Att använda strategier
Använda funktioner i datorn, söka upp/granska på sammanhanget när man inte kan ett ord/fras.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Egna källor
Man använder källor, så som artiklar, videoklipp och ljud som man hittat i sina texter/tal/m.m.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Att tala
Man talar och man använder synonymer och varierande sorters meningar, mallar och på andra vis förtydligar sin kommunikation för åhörarna. T.ex. new-old contract, hamburger-modellen
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga […] framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga […] framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga […] framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Att skriva
Man skriver och man använder synonymer och varierande sorters meningar, mallar och på andra vis förtydligar sin kommunikation för åhörarna. T.ex. new-old contract, hamburger-modellen
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I […] skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I […] skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I […] skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Att anpassa
Man anpassar så sina åhörare förstår/är roade, hur man pratar/skriver med olika personer och vad för situation man är i.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att utveckla
Man tränar och utvecklar sig i tal och skrift. T.ex. Man använder datorprogrammen för att rätta sig själv.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Att vara formell i muntlig form
Man kan tala och skriva formellt i även svåra situationer och fortfarande anpassa efter vilka som är ens åhörare.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig […] interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig […] interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig […] interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att vara formell i skriflig form
Man kan tala och skriva formellt i även svåra situationer och fortfarande anpassa efter vilka som är ens åhörare.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I […] skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I […] skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I […] skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att använda strategier
Man använder sig utav datorprogrammen, man använder synonymer när man inte minns/kan ett ord. Man använder gester och exempel. Man använder INTE svenska när man tappat ett ord.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Engelskspråkig kultur
Man visar kunskap om hur det är i andra länder som har engelska närvarande och jämför det med saker i som man själv upplevt/sett andra uppleva.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.