👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Patrik Samhällskunskap

Skapad 2021-09-08 17:33 i Västerskolan 7-9 Uddevalla
Kunskapskrav i Samhällskunskap 7-9
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
Du och andra
föra enkla resonemang
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang
Förmåga att
Ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Förmåga att
Nationella Minoriteter
eleven redogöra för de nationella minoriteterna.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
XX
Förmåga att
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven har grundläggande kunskaper
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper
Förmåga att
• söka information
använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Ekonomi
Enkla samband
Komplexa samband
uppbyggda och komplexa samband
Ny aspekt
Sociala Medier
Enkla samband
Komplexa samband
uppbyggda och komplexa samband
Ny aspekt
Politiska strukturer
Enkla samband
Komplexa samband
uppbyggda och komplexa samband
Ny aspekt
Rättsliga aspekter
Enkla samband
Komplexa samband
uppbyggda och komplexa samband