👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris musik F-3

Skapad 2012-04-09 14:18 i Kyrkskolan Tierp
En matris över det centrala innehållet i musik.
Grundskola F – 3 Musik

Rubrik 1

musicerande och musikskapande
musikens verktyg
musikens sammanhang och funktioner
Kan sjunga tillsammans i grupp
Har fått prova på att använda rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
Har fått prova på att förmedla tankar, känslor, bilder och övriga associationer som uppkommer när man lyssnar på musik
Kan sjunga kanon
Har fått prova på olika instrument (tangent- och stränginstrument samt slagverk)
Känna till hur några olika instrument låter och ser ut (blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Kan sjunga växelsång
Har fått prova på att sjunga och spela i olika tonhöjder
Deltagit i svensk nationalsång
Kan delta i ensemblespel
Känner till några vanliga musiksymboler
Deltagit i psalmsång
Kan imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner
Känna till något om svensk och nordisk barnvisetradition
Kan bidra till att skapa musik
Känna till sånger kopplade till högtider
Kan gestalta sånger och berättelser med hjälp av ljud, rytmer och rörelser