👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEVSEV01 2021-2022

Skapad 2021-09-15 20:08 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Bedömningsmatris
Gymnasieskola Service och bemötande

Bedömningsmatris

Prov Kapitel 1 och 2, service, målgrupper och behov

Gästers olika behov Målgrupper och servicesituationer
 • Sev  -   Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
 • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
 • Sev  -   Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1:1
Kunskaper om olika servicesituationer
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer
Förmåga 2
Förmåga att bemöta kunder eller gäster i olika servicesituationer samt värdera sitt bemötande.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några service situationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några olika service situationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i flera olika service situationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd.

Uppgift om komplikationer, ring och fråga

Beskriva olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de hanteras Ring en restaurang och fråga hur de löser komplikationer
 • Sev  -   Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
 • Sev  -   Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
 • Sev  -   Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
 • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1
Kunskaper om olika servicesituationer
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Förmåga 3
Förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner i kontakt med kunder eller gäster.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven hanterar reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Eleven hanterar reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Eleven hanterar reaktioner från kunder eller gäster med ett mycket gott resultat.

Produktkännedom uppgift

Kapitel 4
 • Sev  -   Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 4
Kunskaper om betydelsen av god produktkännedom och marknadsföring i servicesituationer.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven redogör översiktligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
Eleven redogör utförligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.

DLX Uppgift

Det Lilla Extra
 • Sev  -   Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
 • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
 • Sev  -   Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 5
Färdigheter i att utföra försäljningsteknik, exponering och presentationsteknik
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven utför i samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven ger enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor till kunden eller gästen.
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven ger enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor till kunden eller gästen.
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven ger enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor till kunden eller gästen.

Varuexponering uppgift

Hur gör man för att sälja så mycket som möjligt av en vara?
 • Sev  -   Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
 • Sev  -   Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
 • Sev  -   Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 5.
Färdigheter i att utföra försäljningsteknik, exponering och presentationsteknik samt i att värdera sitt arbete och resultat
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven utför i samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med enkla omdömen sin exponering.
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven goda exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering.
Eleven utför efter samråd med handledare exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven utförliga exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering samt ger förslag på hur exponeringen kan förbättras.

Cafeteria utvärdering

Hur gick det i cafeterian?
 • Sev  -   Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 5:2
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med mycket god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Förmåga 3:2
Fråga 9 och 10 i cafeteria utvärderingen. Hur har kunden bemötts? Förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen samt ger förslag på hur bemötandet kan förbättras.
Förmåga 1
Fråga 6, 7 och 8 i cafeteria utvärderingen. Missnöjd kund- hur löser man det? Kunskaper om olika servicesituationer
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.

Cafeteria arbete

Omdömen från cafeteriapersonalen
 • Sev  -   Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
 • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 2
Bemötande i cafeterian Kundbemötande och attityd Förmåga att bemöta kunder eller gäster i olika servicesituationer samt värdera sitt bemötande.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd.
Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i några olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd.
Eleven bemöter med god säkerhet kunder eller gäster i flera olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med mycket korrekt attityd.
Förmåga 3
Komplikationer i cafeterian Förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner i kontakt med kunder eller gäster.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett mycket gott resultat.
Förmåga 4
Produktkännedom i cafeterian Kunskaper om betydelsen av god produktkännedom i servicesituationer.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven har översiktlig produktkännedom
Eleven har god produktkännedom
Eleven har mycket god produktkännedom
Förmåga 5
Säljstimulerande åtgärder och rekommendera varor till kunden i cafeterian
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven ger enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven ger exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.
Eleven ger flera exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med stor säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen.

Telefonuppgiften

Svara i cafeterians telefon när en kund ringer
 • Sev  -   Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
 • Sev  -   Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 2
Förmåga att bemöta kunder i olika servicesituationer
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i telefonservicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd.
Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i några telefonservicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd.
Eleven bemöter med god säkerhet kunder eller gäster i flera olika telefonservicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd.
Förmåga 3
Förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner i kontakt med kunder eller gäster.
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat.
Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett mycket gott resultat.