👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och anläggning HW

Skapad 2021-10-08 08:06 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Husbyggnad
Ännu ej uppnått målen
E
D
C
B
A
Planera, organisera och utföra enkla arbetsuppgifter.
Ännu ej uppnått målen
… MED VISST HANDLAG. Du behöver ofta fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… MED GOTT HANDLAG. Ibland behöver du fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
…MED MYCKET GOTT HANDLAG. Du behöver lite eller ingen hjälp av handledaren när du arbetar.
Anpassa planeringen av arbetet.
Ännu ej uppnått målen
… I SAMRÅD. Du behöver hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter.
… EFTER SAMRÅD. Ibland behöver du hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter
… EFTER SAMRÅD. Du kan beskriva för din handledare hur du tänker planera din arbetsuppgift.
Upptäcka och lösa problem som uppstår.
Ännu ej uppnått målen
… I SAMRÅD. Du upptäcker tydliga problem som din handledare hjälper dig att lösa.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker problem och kommer överens med din handledare om hur du ska lösa dem.
… EFTER SAMRÅD. Du upptäcker eventuella problem och berättar för din handledare hur du ska lösa dem.
Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
Ännu ej uppnått målen
… MED VISS SÄKERHET. Du behöver hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED VISS SÄKERHET. Ibland behöver du hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… MED SÄKERHET arbetsbeskrivningar och ritningar. Du vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
Hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
Ännu ej uppnått målen
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… MED VISS SÄKERHET. Du vet ofta hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
…MED SÄKERHET. Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
Samverka, kommunicera och använda fackspråk.
Ännu ej uppnått målen
… MED VISS SÄKERHET. Du samarbetar och använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… MED VISS SÄKERHETt. När du pratar och samarbetar med din handledare kan du använda vanliga termer och fackuttryck.
… MED SÄKERHET. Du använder alla termer och fackuttryck när du samarbetar och pratar med din handledare.
Dokumentation
Ännu ej uppnått målen.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.